Rijschool Wil Janssen


Wanneer u de rijopleiding voor uw rijbewijs wilt gaan volgen zal Rijschool Wil Janssen samen met u de rijopleiding bespreken. Na een intake gesprek en een proefles kunnen we bepalen hoeveel praktijklessen u eventueel nodig heeft.

 

Aangezien ieder mens anders in zijn vel zit is het toch moeilijk het exacte aantal praktijklessen te bepalen. Een goede rijopleiding is de basis voor een veilige weggebruiker op de weg. Veel mensen die een rijopleiding volgen of deze willen gaan volgen denken hier echter wat te licht over. Gebleken is dat men toch gemiddeld 40-50 lesuren moet volgen voordat men het roze document in bezit heeft.

 

Dit aantal genoemde praktijklessen hangt af van:

 

INZICHT - MOTIVATIE- VOORKENNIS - LEEFTIJD

 

Wanneer u start met de rijopleiding en u bent al gevorderd kan Rijschool Wil Janssen, een tussentijdse toets aanvragen of een rijexamen.

 

Tussentijdse toets

Bij je opleiding voor het praktijkexamen kun je je vorderingen testen met een tussentijdse toets. De toets is een rijtest die verloopt zoals een echt examen. De toets is een kans bij uitstek om alvast te wennen aan de examensituatie en om eventuele nervositeit vanwege de onbekendheid met het CBR weg te nemen. Uw kans tot slagen wordt hierdoor aanzienlijk vergroot. Om in aanmerking te komen voor de toets,moet u in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat.U moet dit tonen voor de aanvang van de toets,samen met een geldig identiteitsbewijs.

 

De toets

Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets hoe het met je rijvaardigheid is gesteld. Hij neemt alles onder de loep wat bij een echt examen ook getoetst wordt. Rijschool Wil Janssen rijdt vanzelfsprekend mee. De toets duurt even lang als een echt examen.

 

Advies

Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee. Hierop brengt de examinator per onderdeel advies uit. Je kunt aan de hand hiervan precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken. Zorg dat je dit adviesformulier bij je hebt als je op examen gaat. Dit is vooral belangrijk als je vrijstelling hebt gekregen voor het onderdeel bijzondere manoeuvres. Daarnaast kan het adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.

 

Vrijstelling

Je kunt voor het onderdeel bijzondere manoeuvres, zoals de omkeeropdracht,parkeeropdracht en stopopdracht,vrijstelling verdienen op het eerstvolgend examen.Daarvoor hoeven niet alle onderdelen tijdens de toets vlekkeloos te verlopen.Wel moet u over de bijzondere manoeuvres een positief advies krijgen.

 

Het vernieuwde praktijkexamen

Tijdens het vernieuwde rijexamen, dat op 1 januari 2008 is ingevoerd, wordt de kandidaat ook beoordeeld op verkeersinzicht en op zelfstandig rijgedrag. Daar zijn vijf nieuwe examenonderdelen voor ontwikkeld; zelfstandig route rijden, bijzondere manoeuvres, gevaarherkenning door situatie bevraging, zelfreflectie en milieubewust rijgedrag.


Zelfstandig route rijden

Een kandidaat rijdt een deel van de examenrit zonder aanwijzingen van de examinator. Het ‘zelfstandig route rijden’ kan op drie manieren worden uitgevoerd:

·      Naar een variabel oriëntatiepunt rijden

·      Meerdere route-opdrachten tegelijk (clusteropdracht)

·      Met behulp van een navigatiesysteem

 

De examinator bepaalt hoe de kandidaat het zelfstandig rijden moet uitvoeren. Dit meldt hij de kandidaat aan het begin of tijdens de examenrit. Het zelfstandig rijden zal minimaal tien tot maximaal vijftien minuten van het examen in beslag nemen. Het bereiken van het juiste eindpunt is overigens geen doel op zich, wel de wijze waarop de kandidaat zijn verkeerstaak uitvoert.

 

Het variabele oriëntatiepunt. Het zijn markante plaatsen, zoals een hoog gebouw, een voor de kandidaat bekend stukje route of bijvoorbeeld een kerk. Deze vorm kan op elk moment in het examen worden toegepast

 

De clusteropdracht betreft een gedeelte van de route. Deze opdracht is altijd beperkt in lengte en zal één of meerdere keren herhaald worden om te checken of de kandidaat het begrepen heeft. Het is een nabootsing van de situatie waarin de bestuurder de weg vraagt aan een voorbijganger en vervolgens krijgt uitgelegd hoe hij naar de gevraagde locatie moet komen. De reeks van routeopdrachten zal bestaan uit minimaal drie en maximaal vijf opdrachten.

 

Het rijden met een navigatiesysteem kan in principe op ieder moment in het examen worden toegepast.

 

Bijzondere manoeuvres

Het rijexamen kent drie bijzondere manoeuvres, waarvan de examinator 2 van de 3 kiest:

·      Omkeeropdracht

·      Parkeeropdracht

·      Stopopdracht

 

Bij de omkeeropdracht krijgt de kandidaat al rijdende te horen dat hij de weg in tegenovergestelde richting moet gaan volgen. De kandidaat kiest zelf de plaats en de wijze waarop hij keert. Hij kan dit doen via een halve draai, steken of een bocht achteruit. De kandidaat moet laten zien dat hij op basis van een goede inschatting van de verkeerssituatie tot een adequate oplossing komt.

 

De examinator kan ook kiezen voor een parkeeropdracht in een straat of op een parkeerterrein. Hierbij krijgt de kandidaat de opdracht om de auto zo dicht mogelijk bij een opgegeven locatie te parkeren. Dit kan bijvoorbeeld de ingang van een winkelcentrum zijn. Ook hier bepaalt de kandidaat zelf hoe hij de parkeeropdracht uitvoert.

 

Tot slot is een stopopdracht mogelijk. Daarbij moet de kandidaat zo kort mogelijk achter een ander voertuig stoppen, om aansluitend vooruitrijdend weer aan het verkeer deel te nemen. Dit kan zowel aan de linker- als rechterzijde van de rijbaan. Hierbij is het van belang dat de kandidaat een juiste inschatting heeft van de lengte van de neus van de auto. De examinator kan steekproefsgewijs de hellingproef laten uitvoeren. Bij de uitvoering van de bijzondere manoeuvres moet de kandidaat in ieder geval één keer achteruit hebben gereden. Kiest de kandidaat daar de eerste keer niet voor, dan zal de uitvoering van de tweede bijzondere manoeuvre in ieder geval een stukje achteruit rijden moeten bevatten. Bij de uitvoering is niet alleen het technische aspect belangrijk. Er wordt vooral ook gelet op de keuzes die daaraan vooraf gaan, zoals de plaats, het moment en de wijze waarop de kandidaat de opdracht uitvoert.

 

Milieubewust rijgedrag

Voor een beter milieu en voor de eigen portemonnee is het belangrijk dat automobilisten milieubewust autorijden, dus volgens de principes van Het Nieuwe Rijden. Daarom wordt meer aandacht besteed aan anticiperend rijgedrag, zoals filerijden en filemijden. Dit draagt niet alleen bij aan vermindering van het brandstofverbruik, maar heeft ook een positieve invloed heeft op verkeersveilig rijgedrag. Ook wordt er in het vernieuwde rijexamen meer aandacht besteed aan de bandenspanning en of de kandidaat op het juiste moment schakelt. Anders dan nu wordt het milieubewust rijden in het vernieuwde examen als een afzonderlijk item beoordeeld.

 

Gevaarherkenning door situatiebevraging

Bij dit nieuwe onderdeel wordt de kandidaat na uitvoering van een verkeerssituatie gevraagd waarom hij dat op die manier heeft gedaan. Wat of hoe heeft de kandidaat de situatie opgelost en welke afwegingen heeft hij hierbij gemaakt? Situatie bevraging kan in de beoordeling worden betrokken. Dit kan zowel een positieve als negatieve invloed hebben op de uitslag van het examen.

 

Zelfreflectie

Voor de tussentijdse toets en het  rijexamen vult de kandidaat een vragenlijst in, bijvoorbeeld thuis of tijdens de rijlessen.

 

Zelfreflectie fomulier downloaden: klik hier

 

Die lijst geeft hij aan het begin van het examen aan de examinator. Deze bekijkt de antwoorden pas ná de examenuitslag en bespreekt samen met de kandidaat de antwoorden. Van belang hierbij is dat de kandidaat een realistisch beeld heeft van zijn eigen capaciteiten en beperkingen.

 

 Zelfreflectie wordt niet meegenomen in de eindbeoordeling van het examen!

 

Welke diensten bied je aan? Op deze pagina kun je er een uitgebreid overzicht van geven. Klanten kunnen hier lezen wat ze mogen verwachten en welke bijzondere aanbiedingen er zijn. Vermeld zo mogelijk ook prijzen en gebruik foto's waar mogelijk. Dat maakt het voor bezoekers nóg duidelijker.